OK
 

آگهی مزایده فروش شناور مسافر‌بری کاتاماران

شرکت کشتیرانی والفجر در نظر دارد تعداد یک فروند شناور مسافربری کاتاماران(فیروزه) فاقد نیروی محرکه تحت مالکیت خود را از طریق مزایده عمومی، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط، بشرح ذیل بفروش برساند.

شرکت کشتیرانی والفجر در نظر دارد تعداد یک فروند شناور مسافربری کاتاماران(فیروزه) فاقد نیروی محرکه تحت مالکیت خود که در بندر بوشهر مستقر می باشد را از طریق مزایده عمومی، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط، بشرح ذیل بفروش برساند. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت و تکمیل اسناد مزایده حداکثر به مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی از طریق فایل ذیل و سایت هایwww.valfajr.ir  ، ¬www.mana.ir¬ و یا به دفتر مرکزی شرکت به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

نشانی دفتر مرکزی: تهران– خیابان قائم مقام فراهانی– بالاتر از میدان شعاع  پلاک 97 ، دفتر روابط عمومی.

•شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

•مدت دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز کاری می باشد.

•به هیچ یک از پیشنهادات دریافت شده بعد از تاریخ 1401/04/20 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

میزان تضمین شرکت در مزایده:حداقل مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل درصد قیمت  2 % مبلغ پیشنهادی می باشد که باید به صورت واریز نقدی طی رسید بانکی به حساب شماره373.8600.662266.1بنام شرکت کشتیرانی والفجر نزد بانک پاسارگاد شعبه سنایی (شماره شبا 560570037386000662266101IR )به نام شرکت کشتیرانی والفجر واریز و یا ضمانت نامه بانکی( بدون قید و شرط و به نفع شرکت کشتیرانی والفجر و با اعتبار حداقل سه ماه ) به ضمیمه سایر اسناد مزایده تحویل گردد.

•کلیه پیشنهادات به همراه اسناد مزایده باید پس از امضا در دو پاکت جداگانه (یک پاکت حاوی اسناد امضاء شده مزایده و ضمانت نامه بانکی و پاکت دوم حاوی فرم پیشنهاد قیمت با امضاء پیشنهاد دهنده) بصورت لاک و مهر شده به دفتر مرکزی شرکت تحویل گردد.

شرکت از تاریخ بازگشایی پاکات به مدت حد اکثر 20 روز کاری مهلت خواهد داشت تا نسبت به اعلام برنده  مزایده اقدام نماید.

•کلیه پیشنهادات در روز شنبه مورخ 1401/04/25 در محل دفتر مرکزی شرکت بازگشایی می گردد.

•بدلیل محدودیت های کرونایی و رعایت پروتکل های بهداشتی جلسه بازگشایی پاکات بدون حضور پیشنهاددهندگان می باشد.

•در صورت امتناع نفرات اول و دوم از انجام تعهدات و اقدامات لازم جهت انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ شناور؛ شرکت کلیه سپرده و تضامین اخذ شده را به نفع خود مصادره می نماید. و نفرات اول و دوم حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نمایند.

•کلیه هزینه های مربوط به انجام تشریفات برگزاری مزایده از قبیل آگهی و سایر موارد(بشرح مندرج در اسناد مزایده) به عهده برنده مزایده خواهد بود.

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج  بوده و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی، امضا و ضمیمه پیشنهادات خود، تسلیم نمایند.

متقاضیان میتوانند جهت هماهنگی و اخذ اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ذیل تماس حاصل فرمایند.  

تلفن : 88842938 – 021(آقای کابوسی) 
فرم خود اظهاری و تعهد نامه
برگ شرایط مزایده


1401/04/01

Bookmark and Share   شماره خبر :1235 تعداد بازدید :260

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload
 

درباره ما

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال 1346 تأسیس شد و فعالیت حمل ونقل دریایی خود را در سال 1347
با به کارگیری دو فروند کشتی کوچک در حوزه خلیج فارس و چهار فروند کشتی اقیانوس پیما آغاز کرد.

با ما در ارتباط باشید

About us

Iranian Shipping Company was established in 1346 and started its maritime shipping operation in 1347 with two small ships in the Persian Gulf and four ocean-going ships.

Stay in touch with us

تماس با ما

  • (+98)21 -26100369-370
  • info@irisl.net
  • http://irisl.net

Contact us

  • (+98)21 -26100369-370
  • info@irisl.net
  • http://irisl.net

طراحی سایت و سئو توسط آذران وب

Site design and SEO byAzaran Web